Δημοσιεύουμε το κάτωθι ενημερωτικό υλικό για τις Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, ΠΑΤΕΝΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο