Δημοσίευση της Απόφασης Απόρριψης (ΥΠΑΝΕ 769/144/Α3/11.02.2020) έργων στη δράση “Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α΄ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Μπορείτε να δείτε το εν λόγω αρχείο στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 769/144/Α3/11.02.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο