e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων», είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης, έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η Δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 11η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης έληξε στις 15.10.2020 και ώρα 15:00.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί οι κάτωθι αποφάσεις:

  • η Απόφαση Έγκρισης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων,
  • η Απόφαση Ένταξης για τα πρώτα 25 έργα, τα οποία βρίσκονται σε υλοποίηση,
  • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 17 επιπλέον έργων.

  Στη Δράση έχουν ενταχθεί 41 έργα, συνολικού π/υ 9.117.275 €*.

  *Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

  • Η επιχείρηση να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ και στο Παράρτημα του ΚΑΝ. (ΕΚ) 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
  • Η πρόταση να εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

  Για τις ανάγκες της Δράσης, ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

   

  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 €. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού (κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα/εξοπλισμός, άϋλες δαπάνες)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας
  • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης.

  Συγκεκριμένα, πριμοδοτούνται βαθμολογικά στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης 4.1 του Σταδίου Γ’ τηςαξιολόγησης τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII που περιλαμβάνει το σύνολο των ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι για την παρούσα πρόσκληση (και όπου συγκεκριμένα σημειώνονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε οικονομικό τομέα της RIS3, καθώς και αυτοί που είναι εκτός RIS3).

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

   

  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες11η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (12.12.2023)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες10η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (10.01.2023)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες9η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (07.11.2022)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίεςΑπόφαση Ανάκλησης (02.08.2022)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες2η Απόφαση Ένταξης (22.07.2022)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες8η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (21.07.2022)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες2η Απόφαση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων (27.06.2022)
  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίεςΑπόφαση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων (29.04.2022)

  Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


  gotopofpage
  contactform

  Θα ήθελα να ρωτήσω ...

  Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β.Αιγαίου για καινοτομίες Μετάβαση στο περιεχόμενο