Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΟΑΝ 7223/1051/Α3/29.12.2017) της 1ης τροποποίησης της δράσης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και ορίζεται νέα: 18/01/2018. Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΟΑΝ 7223/1051/Α3/29.12.2017

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο