Η ΕΛΑΝΕΤ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει τους αξιολογητές που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμόν απ.: 3964/1098/A2/26.07.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ότι από την Τρίτη 20/09/2016 είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) το Test Καταλληλότητας Αξιολογητών, καθώς και η Ενέργεια Αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διαδικασία εξέτασης των αξιολογητών μέσω του ΤΕΣΤ θα διαρκέσει από την Τρίτη 20/09/2016 και ώρα 10.00π.μ. έως και τη Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 00.00μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΤΕΣΤ,  θα πρέπει να αποσταλούν, αρχικά σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τους αξιολογητές των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ, η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης προτάσεων.

Οι αναλυτικές οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν ήδη αποσταλεί  την Παρασκευή 16/09/2016 ηλεκτρονικά (e-mail) σε όλους τους εν δυνάμει αξιολογητές που αναφέρονται στην απόφαση ορισμού τους με θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής Αξιολογητών στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο