Πρόληψη της απάτης σημαίνει,

 

Πολιτική: σαφές μήνυμα από το ανώτερο επίπεδο Διοίκησης
Κουλτούρα: ενεργώ με ακεραιότητα και ηθική συμπεριφορά
Στρατηγική: προληπτική, δομημένη και στοχευμένη προσέγγιση
Διαδικασίες: πρόληψη, ανίχνευση, αναφορά

 

Η πρόληψη της απάτης είναι ευθύνη όλων!


1. Πολιτική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Πολιτική κατά της Απάτης (30.06.2014)

 

 

2. Ηλεκτρονικό φυλλάδιο “Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις”
Μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Ηλεκτρονικό φυλλάδιο (30.07.2014)

 

 

3. Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
Μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Eνημερωτικό σημείωμα

 

 

4. Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης (έντυπα)
Μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Έντυπα

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο