Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των δικαιούχων, αυξήθηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο μεγέθους αρχείων προς ανάρτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, κατά το στάδιο του Έκτακτου Διοικητικού Ελέγχου 11ης φάσης, από 10 MB σε 40 MB.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα ελέγχων (περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου), μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο ως κάτωθι email:

[email protected]

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μεταφορικό Ισοδύναμο - Αύξηση μέγιστου ορίου μεγέθους αρχείων (Έκτακτος Διοικητικός Έλεγχος 11ης φάσης)Μεταφορικό Ισοδύναμο - Αύξηση μέγιστου ορίου μεγέθους αρχείων (Έκτακτος Διοικητικός Έλεγχος 11ης φάσης) Μετάβαση στο περιεχόμενο