Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 1115/07.03.2024) δημοσιονομικής διόρθωσης στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 1115/07.03.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (07.03.2024) στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο