Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (11.12.2023, 71η και 72η)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (11.12.2023, 71η και 72η) έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (11.12.2023, 71η και 72η) έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο