Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6711/04.12.2023) Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 6711/04.12.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (04.12.2023) έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο