Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 4716/12.09.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (12.09.2023)_19.09.2023
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (12.09.2023) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο