Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις απόρριψης έργων στη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι σύνδεσμο:

 

12η Απόφαση Απόρριψης (22.08.2023)

11η Απόφαση Απόρριψης (21.08.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

11η και 12η Απόφαση Απόρριψης έργων από τη Δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές" του ΕΠΑνΕΚ11η και 12η Απόφαση Απόρριψης έργων από τη Δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο