Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1754/27.07.2023) τροποποίησης της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1754/27.07.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου6η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο