Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (ΥΠΑΝΕ 3345/13.06.2023) στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3345/13.06.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (13.06.2023) στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο