Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2583/09.05.2023) τροποποίησης της Δράσης “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2583/09.05.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ8η τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο