Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης Έργων και Προθεσμίας Υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων και προθεσμίας υποβολής αιτήματος επαλήθευσης (13.04.2023)_23.05.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων στη Δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο