Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1607/23.03.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1607/23.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (23.03.2023) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο