Τον προηγούμενο μήνα με την συνδρομή των εκπροσώπων της ΜΚΟ Bloode (https://bloode.org/) πραγματοποιήσαμε την πρώτη εταιρική αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

Η ΕΛΑΝΕΤ ξεκινά την Τράπεζα Αίματος έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των μελλοντικών αναγκών των ανθρώπων της σε αίμα!

Many thanks to our volunteers! Going for more!

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο