Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1374/14.03.2023) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1374/14.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο