Η 75η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στα γραφεία του φορέα στην Αθήνα.

Ο Πλάτων Μαρλαφέκας εξελέγη ως Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ για δεύτερη διετία. Ο κος Μαρλαφέκας είναι Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, καθώς και Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρείας Αναψυκτικών και Χυμών ΛΟΥΞ.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι τα εξής:

  • Αντιπρόεδροι: Ευάγγελος Καρκανάκης Α΄ Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης και Ιωάννα Κιντά Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ
  • Γραμματέας: Αθανάσιος Κυρίτσης, Πρόεδρος της ΑΝΔΙΑ
  • Μέλη: οι κ.κ. Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΑΝΕΤ.

Επίσης, συζητήθηκαν και θέματα όπως απολογισμός των πεπραγμένων του ΕΦΕΠΑΕ για το έτος 2022, καθώς και προγραμματισμός ενεργειών και στόχων για το 2023. Το διαχειριστικό έργο του φορέα αυξήθηκε σημαντικά σε επίπεδα υποβολών, αξιολογήσεων, εντάξεων, πιστοποιήσεων και πληρωμών κατά το έτος 2022, έχοντας ήδη καλύψει σε πληρωμές το 57% των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ενώ στις Δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) το 75% των ενταγμένων έργων. Συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί και στο πλαίσιο του μέτρου ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, έχουν εξυπηρετηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την αρχή της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου έως σήμερα, περίπου 212.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας.

Για το 2023, σημειώνονται τα κάτωθι:

  • Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 333/20-01-2023 Υπουργική Απόφαση, ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.
  • Όσον αφορά στις δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για την ΠΠ 2021-2027, ο ΕΦΕΠΑΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, επιδιώκοντας να συνάψει επιχειρησιακές συμφωνίες διαχείρισης δράσεων με το σύνολο των περιφερειών της χώρας και έχοντας ήδη οριστεί ως ΕΦ για την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Σε ό,τι αφορά τη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων, έχει ήδη υπογραφεί η τροποποίηση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας ΥΝΑΝΠ – ΕΦΕΠΑΕ, που παρατείνει τη διάρκεια της διαχείρισης του Μέτρου από τον ΕΦΕΠΑΕ έως και το 2024.
  • Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 91631/26-9-2022 ΚΥΑ ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ το έργο της Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/2022, π/υ 1 έως 3 εκ € σε έξι καθεστώτα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Δημήτριος Σκάλκος συνεχάρη τον ΕΦΕΠΑΕ για τα πολύ καλά αποτελέσματα, εκφράζοντας την πρόθεση του Υπουργείου για συνέχιση της καλής συνεργασίας και στο μέλλον. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα κο Δημήτριο Σκάλκο για την εμπιστοσύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς τον ΕΦΕΠΑΕ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για τη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας και των επιτυχών αποτελεσμάτων και στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Δελτίο Τύπου της 75ης Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο” Μετάβαση στο περιεχόμενο