Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Υποδείγματα Υπ. Δηλώσεων (28.02.2023)

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Υποδείγματα Υπ. Δηλώσεων (28.02.2023)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής: Υποδείγματα Υπ. Δηλώσεων (28.02.2023)

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΥποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο