Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1009/21.02.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1009/21.02.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο