Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε αρχείο με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων και την αναγραφή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ, αναφορικά με τη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο