Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 57/09.01.2023) ένταξης έργων στο ΟΠΣ για τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 57/09.01.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στο ΟΠΣ για τη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο