Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 7075/16.12.2022) απόρριψης έργων στη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 7075/16.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επιχειρούμε Έξω8η Απόφαση Απόρριψης έργων από τη Δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο