Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3104/02.06.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3104/02.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

4η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚ4η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο