Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2397/06.05.2022) δημοσιονομικής διόρθωσης & ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2397/06.05.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Δημοσιονομική διόρθωση & απόφαση ανάκλησης έργου στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο