Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΟΙΚ/838/19.04.2022) ένταξης έργων στη Δράση “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΟΙΚ/838/19.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου2η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο