Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2080/18.04.2022) απόρριψης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

ΥΠΑΝΕ 2080/18.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ7η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο