Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε έντυπο με Σημεία Προσοχής κατά την υποβολή αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ  για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Σημεία προσοχής κατά την υποβολή πρότασης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Σημεία Προσοχής κατά την υποβολή αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19" των ΠΕΠ ΑττικήςΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο