Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1267/09.03.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1267/09.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚΤροποποίηση της απόφασης ένταξης στη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο