Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1063/25.02.2022) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1063/25.02.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ6η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο