Ανακοινώθηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 7002/30.12.2021) ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 7002/30.12.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στη δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ6η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στη δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο