Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6433/08.12.2021) ένταξης έργων στη Δράση “e-Λιανικό – Β΄ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6433/08.12.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο