Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5443/13.10.2021) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5443/13.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-Λιανικό22η Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο