Δημοσιεύουμε την απόφαση της 16ης τροποποίησης της δράσης “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” (ΥΠΑΝΕ 5241/04.10.2021) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5241/04.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 16ης τροποποίησης της δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 16ης τροποποίησης της δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο