Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5080/27.09.2021) απόρριψης έργων στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5080/27.09.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)" του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο