Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύσαμε βοηθητικό υλικό υποβολής προτάσεων για τη Δράση “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω υλικό μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Βοηθητικό Υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Βοηθητικό υλικό υποβολής προτάσεων για τη Δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΒοηθητικό υλικό υποβολής προτάσεων για τη Δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο