Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).  Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης πράξεων (31.08.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης (31.08.2021) έργων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο