Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4296/28.07.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4296/28.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ3η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο