Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Αττικής 2464/ΕΦΔ 452/22.07.2021) τροποποίησης της Δράσης “Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

1η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (22.07.2021)_27.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας" των ΠΕΠ Αττικής1η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο