Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2143/319/A2/02.04.2021) τροποποίησης της Δράσης “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2143/319/A2/02.04.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο”e-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο