Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1816/276/A2/19.03.2021) τροποποίησης της Δράσης «e-Λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1816/276/A2/19.03.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η Τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο