Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1653/Β3/358/11.03.2021) τροποποίησης της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1653/Β3/358/11.03.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

9η τροποποίηση της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ9η τροποποίηση της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο