Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύσαμε ενημερωτικό spot για τη Δράση “Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να το παρακολουθήσετε, πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Ενημερωτικό spot της Δράσης (26.2.2021)_11.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-ΛιανικόΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο