Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων για τη συμμετοχή στη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων (15.02.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων για τη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚΥποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων για τη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο