Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 881/Β4/110/09.02.2021) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 881/Β4/110/09.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΤο ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19 Μετάβαση στο περιεχόμενο