Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 827/158/Α3/05.02.2021) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 827/158/Α3/05.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων" του ΕΠΑνΕΚ1η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο