Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 364/57/A2/21.01.2021) ένταξης έργων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 364/57/A2/21.01.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης έργων στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο