Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του κάτωθι βοηθητικού υλικού, αναφορικά με τη Δράση “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (30.12.2020)_04.01.2021
Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (30.12.2020)
Σύνοψη Δράσης (30.10.2020)
Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)
Πίνακας επιχορηγήσεων DeMinimis (30.12.2020)
ΥΔ Ιδιότητα ΜΜΕ (30.12.2020) 
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο